Üdvözlet

Tagdíj befizetések

Keresés Háromhegyek Közhasznú Egyesület

Véletlen

Időjárás

Partnereink - Támogatóink

Reklám

http://haromhegyek.mediacenter13.hu

Beszámoló közgyűlés: 2017. május 22. ( Nyilvános elnökségi ülés: 2017. május 16.)

Kedves Egyesületi Tagok, érdeklődők!
Értesítjük Önöket, hogy a Háromhegyek Közhasznú Egyesület elnöksége 2017. április 25-én döntött a következő közgyűlés napirendjeiről, időpontjáról.
A közgyűlést megelőzően nyilvános elnökségi ülésre is sor kerül, melyre mindenkit szeretettel várunk.
_________________________________________________________________________________________________
MEGHÍVÓ

a Háromhegyek Közhasznú Egyesület közgyűlésére
Közgyűlés helye: Óbudai Waldorf Iskola 1037 Budapest, Bécsi út 375.
Közgyűlés időpontja: 2017. május 22. 18 óra
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye és időpontja:
Óbudai Waldorf Iskola,
2017. május 22. 18 óra 30 perc
Alapszabályból: ­ „A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több, mint a fele jelen van.
Ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor az eredeti időpontot követő 30 perc múlva a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti napirendbe felvett kérdésekben határozatképes, feltéve, hogy az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét a távolmaradás következményeire, illetve közölték a megismételt közgyűlés időpontját és helyét is.” ­
„A tagok jogaikat és kötelességeiket személyesen, jogi személyek meghatalmazott képviselőik útján gyakorolhatják.” Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyszínt (az eredeti állapotba visszarendezve) legkésőbb 21 órakor el kell hagynunk.
Napirend:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő választása;
2. Napirendi pontok elfogadása;
3. Tájékoztató a HKE részére 2015. rendelkezési évben felajánlott SZJA 1 % 2016. évi felhasználásáról;
4. 2016. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása;
5. 2017. évi költségvetési és munkaterv elfogadása;
6. Egyebek. Az esetlegesen megismételt közgyűlés kezdete előtt: • Kötetlen beszélgetés, tagdíjfizetés
Letölthető dokumentumok:

2017. május 06.
Kővári Krisztina Mónika elnökA közgylést megelőzően nyilvános elnökségi ülést tartunk

MEGHÍVÓ

a Háromhegyek Közhasznú Egyesület nyilvános elnökségi ülésére

A nyilvános elnökségi ülés a Háromhegyek Közhasznú Egyesület 2017. május 22-re tervezett közgyűlését készíti elő.
Időpontja: 2017. május 16. 18 óra
Helyszíne: Mészkő park (Mészkő utca 22813/1 hrsz.), a fitnesz park mellett
Rossz idő esetén a helyszín: 1039 Budapest, Mátyás Király u. 12. River Caféban.
Napirend:
• A közgyűlés előkészítése,
• 2016. évi gazdálkodás bemutatása, munkaterv értékelése (szóbeli),
• 2016. évi eredmény beszámoló, közhasznúsági melléklet megtárgyalása (tervezet),
• 2017. évi költségvetés, munkaterv (tervezet, szóbeli),
• Egyebek
2017. május 6.
Futó Judit
Háromhegyek Közhasznú Egyesület alelnök


haromhegyek on 2017 május 07 vasárnap - 18:20:49 | Hozzászólás: 0