Üdvözlet

Tagdíj befizetések

Keresés Háromhegyek Közhasznú Egyesület

Véletlen

Időjárás

Partnereink - Támogatóink

Reklám

http://haromhegyek.mediacenter13.hu

Lakossági kezdeményezés, az új 10-es út zajterhelése ellen

A vasútfelújítás kapcsán készült el a 10-es út új szakasza, mellyel a járatsűrítés érdekében, a Bécsi úti  vasúti átjáró megszüntetése volt a cél.
Már  2012-ben, a decemberi lakossági fórumon is több kérdés megfogalmazódott az itt élők részéről.
Az átjáró megszüntetése, a tervekből hiányzó P+R parkolási lehetőség hiánya nem járt osztatlan sikerrel az Aranyhegyen és Ürömhegyen lakók körében.
Az új útszakasz forgalomba helyezését követően megszaporodtak a zajterhelés miatti panaszok, mivel megszűnt a domboldal jótékony zajvédő hatása.
Ezt a problémát Egyesületünk a 2015. évi közmeghallgatáson, és 2016-ban a lakossági Fórumon is felvetette.
Áttörő sikerről nem számolhattunk be, így egy Jeles utcai házaspár szívós és kitartó munkájával aláírásgyűjtés, és a hivatalos szervezetekkel történő konzultáció indult be.

Egyesületünk ezt a kezdeményezést feltétel nélkül támogatja.
Az eddigi lépésekről, eredményekről összefoglaló anyagot is készítettek, melyet megosztunk Önökkel. Véleményüket facebook oldalunkon megoszthatják.

A tájékoztatóban említett minisztériumi emlékeztető a weblapról, az alábbi link segítségével letölthető.

Letölthető
Tájékoztató, a 10-s főút zajproblémájával kapcsolatos tevékenységről:
Nyáron a Háromhegyek Közhasznú Egyesülettel közösen, szórólap segítségével megkérdeztük az Ürömhegy déli lejtőjén (Tarhos u., Jeles u., Ürömfű u., Ürömhegyi u.) élőket, a 10-es út áthelyezése után megnövekedett zajhatásról.
A visszajelzésekből egyértelműen kiderült, hogy a probléma kiterjedt, nagymértékű változást jelentett, nyáron nem lehetett rendeltetésszerűen ablakot nyitni, a kerteket, a teraszokat pihenésre használni.
Az ősz folyamán, 150 aláírást is gyűjtöttünk a zajvédelem szükségességének alátámasztására, lefedve az Ürömhegy déli lejtőjét.
Beszélgetések során is megerősítést nyert, az életminőséget zavaró zajnövekedés, e kérdéssel való foglalkozás szükségessége. Erről, két levélben tájékoztattuk a Polgármester Urat, támogatását és segítségét kérve. Aki a Jeles utca 79-ben zajmérést, és a 10-es úton, forgalomszámlálást rendelt el. Ez igazolta, hogy a korábban csendes terület egyik napról a másikra zajos környezetté változott.
A mért, nappal 48,7 és az éjszakai 47,4 dB átlag érték, a zöldövezeti, kertvárosi megengedett értéknél nagyobb, de a főút hatásaként eltűrendő, jogszabály által előírt 65dB és 55dB értéket nem éri el.
A csendes terület dB értékét 16-20dB –nek mondják, a hegyoldalban minimum duplájára nőtt a zaj.
Magyarországon a változás mértékére nincs jogszabály, de az Unióban 10 dB-él nagyobb nem lehet.
Polgármester Urral személyes találkozásra is sor került, amelyen a Háromhegyek Közhasznú Egyesület alelnökével vettünk részt.
Az Egyesület, támogató levelével is segítette a munkánkat. Ennek eredményeként a Polgármester Úr levélben kérte a NIF vezérigazgatóját, hogy lehetőség szerint segítse e probléma megoldását.
Ezt a levelet tájékoztatásul, Varga Mihály miniszter úrnak is elküldte. Ebben a témában levelet írtunk országgyűlési képviselőnknek, Varga Mihály Miniszter Úrnak is. Aki jelezte, hogy a problémát ismeri, sőt folyamatosan tájékoztatják a történtekről. A Vele való személyes találkozás még szervezés alatt áll. Következő lépésként, tájékoztató levelet kívánunk Neki küldeni, hogy a mi álláspontunk is ismert legyen számára.
Közben megkerestük, az ügyben érintett hatóságokat és szervezeteket is.
1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, akik három levélváltás után, 2016. november 28.-án, 10-12 óra között az „érintett szervezetek (NIF, NFM, VIBROCOMP KFT stb.) bevonásával” megbeszélést szerveztek lakókörnyezetünk képviselőinek részvételével.
Itt utcánkénti és egyesületi képviselettel vettünk részt. ( Részt vettek a Csúcshegy képviselői is.)
Legfőbb célunk, az volt, hogy megismertessük, ill. elismertessük a problémát, esetleg megoldási alternatívákat is felvázoljunk, elindítsunk.
Amit a megbeszélésből, és a korábbi információkból tudni lehet röviden összefoglalva a következő. A völgyben épült új útszakasz, nem lakott területen épült, ezért külterületi előírások vonatkoznak rá.
Ezért a jogszabály szerint, csak az út közvetlen szűk környezetét vizsgálták. A két hegyoldal –hiába zöldövezeti lakóterület- meg sincs említve a VIBROCOMP által készített Környezetvédelmi Összefoglalóban, ami az EU-s pályázathoz, az út engedélyezéséhez kellett.
A pályázat eredetileg, kétsávos, zajvédfallal ellátott útra szólt, csak tudtunkkal nem készült el időben, így az időkényszer és egyéb nyomások miatt, az elővárosi vasútprojekthez lett kapcsolva. A projekt zöld utat kapott, mert sem a 3. ker hivatalos szervei, sem a lakósság részéről (előzetes tárgyalások, kifüggesztés, lakossági fórum) értékelhető ellenállás nem volt, habár a Csúcshegyiek ezt cáfolták.
Az így kialakult helyzetben jogszabályilag, éjjel 55 dB, nappal 65 dB átlag zajértéket kellene eltűrnünk, s csak az efölötti mérésnél van a hatóságnak dolga. Ez képtelenség és elfogadhatatlan!!!
Az megbeszélésen készült emlékeztetőt, ha megkapjuk, küldjük.
2. Megkerestük a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát felülvizsgálati céllal, akik a hegyoldal több pontján 2016.11.30.-ig zajmérést kívántak elvégezni, azonban ez még nem fejeződött be. A hegyoldalon 9 különböző helyen, lakókkal egyeztetve, 9 mérési pontot adtunk meg. Jelenleg úgy látom, hogy kapacitás hiány és egyéb okok miatt, utcánként csak egy ponton mérnek. A Jeles, Ürömfű meg volt, a Tarhos utcában, ha az időjárás engedi ezen a héten lesz. (Zajmérés, a Csúcshegyen és Solymárvölgyben is folyamatban van.)
3. Felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Infrastruktúra ZRT-vel, ahol az írásos tájékoztatáson túl, személyes beszélgetésre is sor került a Kommunikációs Igazgató vezetésével. Itt elismerték a probléma súlyosságát, fontosságát és azt javasolták, hogy a Polgármester Úr írjon levelet a zajvédő fal megépítése érdekében, ami megtörtént.
4. Levélben kerestük meg a Főpolgármester Urat is, akinek a munkatársán keresztül megtudtuk, hogy az út fővárosi kezelésben van, a problémáról tudnak, de a megoldást segítő hatáskörrel nem rendelkeznek. Zajtérképet 2007-ben készítettek, a legközelebbire pedig 2017-ben kerül sor, ami bizonyára igazolja majd a kedvezőtlen változásokat.
5. Sokoldalú, hiteles információ szerzés céljából beszéltünk szakjogásszal, akusztikus szakértőkkel, fizikusokkal, stb. ami rendkívül tanulságos volt. Továbbiakban, az eddigi ismereteink alapján, az alábbi lépéseket kívánjuk megtenni. - Megkeressük a Budapest Közút Zrt.-t, azzal a kéréssel, hogy a 10-es út érintett szakaszán sebesség korlátozás kerüljön bevezetésre (éjszaka nagyobb). Melynek betartását, sebességmérő rendszer kiépítésével ellenőrizzenek és szankcionáljanak. - Jogszabály módosítást kezdeményezünk a Földművelésügyi Minisztérium által, a zajnövekedés mértékének szabályozására. -A fásítás lehetőségének megvizsgálására, megkeressük Bús Balázs polgármester Urat. A zajvédő fal megépítése, mint műszaki, mint költség oldalról nagyobb előkészítést kíván, ezért csak hosszabbtávon valósulhat meg, de el kell kezdeni az előkészítő munkát.
Kedves Szomszédaink!
Nagyon köszönjük az eddigi együttműködést, támogatást. Hosszú nehéz küzdelem előtt állunk, hisz a magyar jogszabályok nem segítik a megoldást.
Külön köszönöm, Futó Juditnak, az egyesület részéről, és Czeglédy Gergőnek, aki önkormányzati képviselőként is segíti ügyünket. Mivel az itt élők életminőségéről, ingatlanjaink értékmegőrzéséről van szó, nem szabad feladni.
Sikerünk attól függ, mennyire tudunk összefogni, mennyire vagyunk kitartóak, mennyire tudjuk érdekeinket képviselni.
Dollenstein István és Igali Erzsébet
Budapest, 2016. december 5.
haromhegyek on 2017 január 10 kedd - 14:22:57 | Hozzászólás: 0

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz